image1 image2 image3

Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

 Dzień tygodnia

 Nazwa zajęć dodatkowych

 Klasa

 Godzina

Nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

 

 

Poniedziałek

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki, wspierające zainteresowania ucznia

8a

7:00 – 7:45

p. Edyta Młynarska

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne: teatralno-filmowe

4c

7:10 – 7:55

p. Agnieszka Zalas

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów posiadających opinię PPP

7a i 6b

7:10 – 7:55

p. Ilona Klaman

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

6a

8:00 – 8:45

p. Renata Dudek

Zajęcia rozwijające uważność

1d

8:00 – 8:45

p. Elżbieta Szatkowska

Zajęcia twórcze (plastyczno - techniczne)

3c

8:00 – 8:45

p. Dobromiła Grygowska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

3b

12:40 – 13:25

p. Dobromiła Grygowska

Zajęcia sportowe

8e

14:35 – 15:20

p. Michał Burchacki

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

6a

14:35 – 15:20

p. Małgorzata Świtała

 

 

 

 

Wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

4

7:00 – 7:45

p. Dorota Werner

Zajęcia rozwijające zainteresowania - biologia

5a

7:00 – 7:45 (s. 22)

p. Barbara Jankowska

Matematyka – pomoc p-p (zajęcia wyrównawcze)

5b

7:00 – 7:45

p. Urszula Węgorowska

Zajęcia  wyrównawcze z matematyki dla uczniów objętych pomocą p-p

8a, 8c, 8d

7:10 – 7:55

p. Edyta Młynarska

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

4b, 5c

7:10 – 7:55

p. Violetta Śmieszek

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

5b, 7e

7:10 – 7:55

p. Marzena Stawicka

Zajęcia rozwijające zainteresowania – j. polski

4a

8:00 – 8:45

p. Agata Chechła

 

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

8a

8:00 – 8:45

p. Beata Ratajczak

Zajęcia rozwijające zainteresowania: „Zabawy i zagadki matematyczno-przyrodnicze"

3b

8:00 – 8:45

p. Dorota Jankowska

Terapia ręki

1b

9:45 – 10:30

p. Małgorzata Bulman – Goździcka

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

6a, gr. I

12:40 – 13:25 (s. 15)

p. Monika Hamerska

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

5a

12:40 – 13:25

p. Agnieszka Zalas

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

7e

14:35 – 15:20 (s. 18)

p. Monika Hamerska

Zajęcia rozwijające zainteresowania – rękodzieło

7c

14:35 – 15:20

p. Beata Ratajczak

Wychowanie fizyczne – gry zespołowe

7a

14:35 – 15:20

p. Robert Tomczak

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

7f

14:35 – 15:20

p. Beata Pilewska

Koło biblijno – teatralne

Uczniowie

klas 4 – 8

15:25 – 16:10 (wt. Lub pt.)

p. Danuta Gruszka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8a, 8e

15:25 – 16:10

p. Renata Dudek

Konsultacje z fizyki

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f,

8a, 8b, 8c, 8d, 8e

16.10 – 16:55 (s. 23)

p. Joanna Sulińska

 

Konsultacje historyczne

Chętni uczniowie

16:15 – 17:00

p. Anna Kiełpińska

 

Środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

7f, 7c

7:00 – 7:45

p. Dorota Werner

 

Zajęcia wyrównawcze/ poprawy - biologia

4,5,6,7,8

7:00 – 7:45 (s. 22 lub 12)

p. Barbara Jankowska

Matematyka – pomoc p-p (zajęcia wyrównawcze)

8b

7:00 – 7:45

p. Urszula Węgorowska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

6a, 6e

7:10 – 7:55

p. Violetta Śmieszek

Zajęcia dodatkowe z matematyki, wspierające zainteresowania ucznia

8c

7:10 – 7:55

p. Edyta Młynarska

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania – j. angielski

7d

7:10 – 7:55

p. Justyna Banaszak

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

8b, 8e

7:10 – 7:55

p. Marzena Stawicka

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

4a, 5c

8:00 – 8:45

p. Paulina Gehrke

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

3b

10:40 – 11:25 (s. 15)

p. Monika Hamerska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

kl. 3a

12:40 – 13:25

p. Katarzyna Zwiefka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

6b

12:40 – 13:25

p. Dorota Werner

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

6a, gr. I

12:40 – 13:25 (s. 18)

p. Monika Hamerska

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

7a

13:40 – 14:25 (s. 18)

p. Monika Hamerska

Zajęcia rozwijające zainteresowania: matematyczno – przyrodnicze

3d

13:40 – 15:20

p. Katarzyna Przybyłowska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

5a

13:40 – 14:25 

p. Alicja Zwiefka

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

7f

 13:40 – 14:25

p. Anna Seroka

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

7f

14:35 – 15:20 (s. 18)

p. Monika Hamerska

Rozwijanie uważności

1c

14:25 – 15:20

p. Monika Kardasz

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - zajęcia kinowe

2c

14:35 – 15:20

p. Katarzyna Zwiefka

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze

3c

15:25 – 16:10

p. Dobromiła Grygowska

ABC gry na gitarze

Chętni uczniowie klas 4 – 6

15:25 – 16:10

p. Danuta Gruszka

Zajęcia sportowe

7e

15:25 – 16:10

p. Michał Burchacki

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

7d

16:10 – 16:55

p. Agata Chechła

Czwartek

Koło przedmiotowe – matematyka

8a, 8e

7:00 – 7:45

p. Grażyna Golińska

Pogotowie przedmiotowe z geografii

Klasy od 5 do 8

7:10 – 7:55

p. Magdalena Frank- Kaszyńska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

2c

7:10 – 7:55

p. Katarzyna Zwiefka

Zajęcia rozwijające zainteresowania – j. polski

5c

7:10 – 7:55

p. Beata Ratajczak

Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego

8b

7:10 – 7:55

p. Kamilla Szuster

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

7a

7:10 – 7:55

p. Alicja Zwiefka

„Odkrywamy, doświadczamy" – zajęcia matematyczno-przyrodnicze

3a

8:00 – 8:45

p. Justyna Kosz-Szumska

Zajęcia rozwijające zainteresowania: matematyczno-przyrodnicze

2b

11:30 – 12:15

p. Dorota Targosz

"Moja supermoc - rozwijanie uważności mindfulness" (zajęcia psychoedukacyjne)

1b

11:40 – 12:25

p. Małgorzata Bulman-Goździcka

Zajęcia rozwijające czytelnictwo w klasach młodszych „Czytam z klasą lekturki spod chmurki" – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

3b

11:40 – 12:25

p. Dorota Jankowska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

1a, 1b

11:40 – 12:20

p. Anna Bielińska

„Kreatywny drugoklasista”

2a

11:40 – 12:25

p. Anna Dutkowska

Zajęcia rozwijające zainteresowania – j. angielski

4b

12:40 – 13:25

p. Gabriela Kurowska

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii i WOS

4,5,6,7,8

13:40 – 14:25

p. Bartosz Szymański

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

4b

13:40 – 14:25

p. Paulina Gehrke

Zajęcia rozwijające zainteresowania – zajęcia muzyczne

6a, 6d, 8a

14:35 – 15:20

p. Violetta Zawojska

 

 

 Piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas siódmych – matematyka

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f

7:00 – 7:45

p. Grażyna Golińska

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

8c, 8d

7:00 – 7:45

p. Małgorzata Świtała

Zajęcia rozwijające zainteresowania – j. polski

7d

7:10 – 7:55

p. Agata Chechła

 

Zajęcia poprawkowe z matematyki

4b, 5c, 6a, 6e, 7b

7:10 – 7:55

p. Violetta Śmieszek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

3c, 3d

7:10 – 7:55

p. Dobromiła Grygowska

Rozwijanie zainteresowań - matematyka

8b

7:10 – 7:55

p. Urszula Węgorowska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

8b

7:10 – 7:55

p. Renata Dudek

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne: teatralno-filmowe

7b

7:10 – 7:55 

p. Agnieszka Zalas

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów posiadających opinię PPP

6d

9:45 – 10:30 

p. Ilona Klaman

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

2a

12:40 – 13:25

p. Katarzyna Zwiefka

Zajęcia rozwijające zainteresowania – j. angielski

 

4d

13:40 – 14:25

p. Ewa Płoszaj-Rydzyńska

Zajęcia wyrównawcze/ poprawy

4,5,6,7,8

13:40 – 14:25, (s. 22 lub 12)

p. Barbara Jankowska

"Jest tutaj, jestem teraz" –zajęcia rozwijające uważność

3a

15:25 – 16:10

p. Justyna Kosz-Szumska

„WAŻNE JEST, BY NIGDY NIE PRZESTAĆ PYTAĆ” – NASI UCZNIOWIE REALIZUJĄ PROJEKT „PO CO? DLACZEGO? JAK?”

 

Od października br. uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Czytaj więcej: „WAŻNE JEST, BY NIGDY NIE PRZESTAĆ PYTAĆ” – NASI UCZNIOWIE REALIZUJĄ PROJEKT „PO CO? DLACZEGO? JAK?”

   

PARTNERZY

2021  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy