image1 image2 image3

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski  
Szkoły Podstawowej nr 15 z OMS
im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy 

Przewodnicząca: Julia – kl. 7f 

Zastępca: Antoni – kl. 6b 

Rada: Julia – kl. 8a, Sawin – kl. 8c, Agata – kl. 6c 

Sekcja kulturalna, porządkowa i dyżurni szkoły 

 1. Antonina – kl. 8a 

 1. Zuzanna – kl. 8a 

 1. Nikodem – kl. 8a 

 1. Hanna – kl. 8a 

 1. Alicja – kl. 8a 

 1. Oliwia – kl. 8a 

 1. Lena – kl. 8a 

 1. Zuzanna – kl. 8c 

 1. Martyna – kl. 7a 

 1. Aleksandra – kl. 7a 

 1. Lena – kl. 7a 

 1. Marta – kl. 7a 

 1. Lena – kl. 7a 

 1. Zuzanna – kl. 7a 

 1. Olivier – kl.7a 

 1. Artur – kl. 7a 

 1. Nina – kl. 7a 

 1. Karol – kl. 6b 

 1. Maksymilian – kl. 6c 

 1. Robert – kl. 6c 

 1. Wiktoria – kl. 6d 

 1. Maja – kl. 6d 

 1. Amira – kl. 6d 

 1. Martyna – kl. 4b 

 1. Wiktor – kl. 4b

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA?

W każdej szkole może zostać powołany rzecznik praw ucznia. Tę specjalną funkcję pełni wybrana osoba z Waszej szkoły (nauczyciel albo uczeń, albo para: uczeń + nauczyciel). Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w Waszej szkole. Do niego możecie się zwrócić ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie po to, aby Was wysłuchać.

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Do jego zadań może należeć m.in.:
- Upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole. Przeprowadza akcje informacyjne, spotkania, zajęcia na temat praw ucznia i ich przestrzegania. Dba o to, aby każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie może szukać pomocy.  Popularyzuje prawa uczniów również wśród nauczycieli.
- Dbanie o przestrzeganie praw ucznia. Bacznie przygląda się temu, co się dzieje w szkole, jak traktowani są uczniowie. Czuwa nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji łamania praw ucznia.
- Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie. Jeśli rzecznik zauważy, że w szkole często występują niepokojące sytuacje, w których może dojść do łamania praw ucznia, może zaproponować nowe punkty statutu wzmacniające pozycję uczniów. Sugeruje potrzebne jego zdaniem zapisy, które precyzyjne opisują prawa uczniów. 
- Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Jeżeli przytrafi Wam się nieporozumienie z kolegą albo pracownikiem szkoły, możecie poprosić o pomoc rzecznika. On zajmuje się mediowaniem między skłóconymi osobami, wpływa na łagodne rozwiązanie konfliktu. Obecność dodatkowej, pośredniczącej osoby sprawia, że jesteście traktowani poważnie.
- Reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw. Jeżeli rzecznik stwierdzi po rozmowie z uczniem, że został on rzeczywiście niewłaściwie potraktowany,  jego zadaniem jest stanięcie w obronie ucznia. W jego imieniu upomina się o rozwiązanie sprawy zgodnie z prawami ucznia i zasadami rozwiązywania konfliktów. Cały czas czuwa nad powierzoną sprawą: przedstawia ją dyrekcji oraz radzie pedagogicznej. Jeśli nie otrzymuje odpowiedzi ani nie widzi działań dyrekcji, może wnieść sprawę łamania praw ucznia dalej, np. do kuratorium oświaty.

   

PARTNERZY

2021  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy