image1 image2 image3

Stołówka

Wydawanie posiłków:

Harmonogram wydawania posiłków >>

 
UWAGA !!!

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują zapisy na obiady.

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiadów w szkole mogą złożyć deklarację w formie elektronicznej dostępną w e-dzienniku. Listy obiadowe będą sporządzane na podstawie prawidłowo wypełnionych ankiet w nieprzekraczalnym terminie do 03.09.2020r. do godziny 9:00 oraz na podstawie dokonanych wpłat w wyznaczonych terminach.

 

JADŁOSPI

 

 

21.06 - 24.06.2021 r.

 

PONIEDZIAŁEK 21.06.2021r. 

 • Zupa kalafiorowa na wywarze mięsno- warzywnym, zabielana śmietaną 12% 250ml (zawiera seler, laktozę)

 • Gulasz a’ la strogonow 120g (zawiera gluten)

 • Kasza jęczmienna 100g

 • Sok owocowy 100%

WTOREK 22.06.2021r.

 Zupa krupnik na wywarze mięsno- warzywnym 250ml (zawiera seler)

 • Makaron z sosem a’ la carbonara 120g

 • Owoc 1 szt.

 

ŚRODA 23.06.2021 r.

 Zupa botwinka na wywarze mięsno- warzywnym, zabielana śmietaną 12% 250ml (zawiera seler, laktozę)

 • Kotlet pożarski, panierowany w bułce tartej 100g (zawiera jaja kurze, gluten)

 • Ziemniaki 200g

 • Marchewka mini gotowana na parze z masłem 100g

 

CZWARTEK 24.06.2021 r.

 Zupa pomidorowa na wywarze mięsno- warzywnym zabielana śmietaną 12% 250ml (zawiera seler, laktozę)

 • Kopytka gotowane 150g

 • Kapusta kiszona gotowana 100g

 • Sok owocowy 100%

 

UWAGA  

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi 64 zł

(16 dni x 4zł jeden obiad)

wpłat należy dokonywać w dniach:

od 21.05. do 28.05. 2021 r.

na rachunek bankowy nr:

50 1240 6452 1111 0010 7497 6662

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO PROSZĘ O ODLICZENIE NADPŁAT POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWYCH WPŁAT I ODPISÓW

W razie wątpliwości proszę o kontakt

tel. 885 903 680

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w podanym terminie, dziecko nie zostanie umieszczone na liście obiadowej.

W celu uniknięcia takiej sytuacji prosimy o terminowe wpłaty.

 

- Wpłat za obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydawania obiadów.


- Za prawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się opłacenie kwoty należności określonej przez szkołę, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:

-imię i nazwisko dziecka
-klasa
-określenie za jaki miesiąc

-jeśli kwota jest mniejsza niż przewidziana za pełen miesiąc- prosimy dopisać dokładny powód (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły), np.:

*pomniejszenie o odliczenia za poprzedni miesiąc - z podaną kwotą
*uczeń nie będzie jadł obiadów w wybrane dni tygodnia - np. bez wtorków i piątków
*datę od kiedy uczeń będzie jadł obiady – w przypadku gdy rodzic nie zdążył zapłacić terminowo z góry za cały miesiąc (np. obiady od 06.03.2020)


- Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik sekretariatu szkoły. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika.

- Kwoty przekazywane na rachunek bankowy szkoły muszą być zgodne; nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.

- Odwołanie posiłków następuje telefoniczne (pod nr 885- 903- 680 lub 52 341-28-11 oraz  mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez osobiste zgłoszenia rodzica. 

- Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się:
         - nieterminowo dokonaną wpłatę,
         - pomniejszenie kwoty bez wiedzy pracownika szkoły, zaokrąglenie kwoty,
         - błędne informacje w tytule przelewu lub ich brak.

 

 

Regulamin stołówki na rok szkolny 2020/2021

1. Stołówka  szkolna jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy, którzy złożyli deklarację  korzystania z obiadów w roku szkolnym 2020/2021

2. Uprawnieni do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej są :

- uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie w niżej wymienionych terminach,
- uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS, ROPS, GMOPS po wcześniejszym dopełnieniu formalności z w/w ośrodkami pomocy społecznej
- nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy opłacili posiłek.

 

Odpłatność za obiady jest pobierana za cały miesiąc z góry do wyznaczonego zgodnie z harmonogramem dnia poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie jadł obiady

Wrzesień      2020r.

płatność od 01.09 do 07.09

Październik   2020r.

płatność od 21.09 do 28.09

Listopad       2020r.

płatność od 22.10 do 29.10

Grudzień      2020r.

płatność od 20.11 do 27.11

Styczeń        2021r.

płatność od 04.01 do 11.01

Luty             2021r.

płatność od 22.01 do 29.01

Marzec         2021r.

płatność od 18.02 do 25.02

Kwiecień      2021r.

płatność od 22.03 do 29.03

Maj              2021r.

płatność od 22.04 do 29.04

Czerwiec      2021r.

płatność od 21.05 do 28.05

3. Nieuregulowanie płatności w wyżej  wyznaczonym terminie skutkuje  niewydaniem obiadu oraz wykreśleniem z listy obiadowej.

4. Bieżące informacje dotyczące comiesięcznych opłat za obiady dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „STOŁÓWKA”  oraz wywieszane są na tablicy ogłoszeń przy wejściu do stołówki szkolnej.

5. Tygodniowy jadłospis dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz wywieszany jest przy stołówce szkolnej.

6. Nieobecność planowaną np. wycieczka, wyjazd należy zgłaszać z 2-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność spowodowaną np. chorobą należy zgłaszać na bieżąco do godziny 9:00 u intendenta.

7. Niezgłoszenie nieobecności dziecka, lub zgłoszenie w terminie późniejszym niż określony w pkt 6 oznacza, że posiłek zostanie przygotowany a opłata zostanie naliczona i nie podlega zwrotowi.

8. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie list obiadowych na trzech przerwach obiadowych w godzinach od 11:25 -11:40, 12:25-12:40,13:25-13:40 zgodnie z harmonogramem wydawania obiadów.

9. Harmonogram wydawania obiadów znajduje się w gablocie ogłoszeń przy  stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „STOŁÓWKA”

10. Uczniowie spożywają  posiłek w stołówce szkolnej z zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metra.

11. Ilość osób przebywających w stołówce jednocześnie ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona.

12. Do stołówki nie można wchodzić w okryciach wierzchnich.

13. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

14. W stołówce szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy spożywający posiłek.

   

PARTNERZY

2021  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy