image1 image2 image3

Stołówka

Wydawanie posiłków:

12:20 - 12:40 - klasy 1-5 szkoły podstawowej
13:25 - 13:40 - klasy 6-8 szkoły podstawowej  oraz  III gimnazjum

 

Wszelkie informacje dotyczące obiadów w szkole można uzyskać

pod  nr tel. 52 341 28 11 wew. 10 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                  JADŁOSPIS 

 

 

Jadłospis od 17.06 - 18.06.2019 

 

Poniedziałek 17.06.19

Zupa ogórkowa na wywarze mięsno-warzywnym

Makaron 150g (zawiera jaja) z twarogiem

Sok jabłkowy

 

Wtorek 18.06.19

Zupa krupnik na wywarze drobiowym

Filet w jarzynach

Ryż na sypko 150g

 

Jadłospis opracowany przez dietetyka

 

 UWAGA !!!

Opłata za obiady za miesiąc  czerwiec wynosi 36 złotych.

(12 dni x 3zł jeden obiad)
wpłat należy dokonywać w dniach: od 22.05. do 29.05. 2019 r.
 
                 na rachunek bankowy nr: 50 1240 6452 1111 0010 7497 6662
              W razie wątpliwości proszę o kontakt: tel. 52 341-28-11 wew.10
                                              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
UWAGA !!!
W ZWIAZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO PROSZĘ O ODLICZENIE NADPŁAT POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWYCH WPŁAT I ODPISÓW
 
Wpłat za obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydawania obiadów.


Za prawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się opłacenie kwoty należności określonej przez szkołę, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:

-imię i nazwisko dziecka
-klasa
-określenie za jaki miesiąc
-jeśli kwota jest mniejsza niż przewidziana za pełen miesiąc- prosimy dopisać dokładny powód       
 (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły), np.:
*pomniejszenie o odliczenia za poprzedni miesiąc - z podaną kwotą
*uczeń nie będzie jadł obiadów w wybrane dni tygodnia - np. bez wtorków i piątków
*datę od kiedy uczeń będzie jadł obiady – w przypadku gdy rodzic nie zdążył zapłacić terminowo z góry za cały miesiąc (np. obiady od 06.03.2019)


Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik sekretariatu szkoły. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika.

Kwoty przekazywane na rachunek bankowy szkoły muszą być zgodne; nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.

Odwołanie posiłków następuje telefoniczne (pod nr 52 341-28-11 wew 10), mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez osobiste zgłoszenia rodzica. 


Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się:
- nieterminowo dokonaną wpłatę,
- pomniejszenie kwoty bez wiedzy pracownika szkoły, zaokrąglenie kwoty,
- błędne informacje w tytule przelewu lub ich brak.

Regulamin stołówki szkolnej
 
1. Tygodniowy jadłospis jest wywieszany na początku tygodnia na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka”                                   
2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli i pracowników.
3. Obiady wydawane są dla:
        - uczniów wnoszących opłaty indywidualnie,
        - dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS, ROPS,GMOP,
        - dzieci, których dożywianie dofinansowuje KPZPN,
        - nauczycieli, którzy opłacili posiłek.
4. Odpłatność za obiady jest pobierana za cały miesiąc z góry do wyznaczonego zgodnie z harmonogramem dnia poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie jadł obiady.
5. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem z listy obiadowej.
 
Terminy dokonywania wpłat

   Wrzesień    2018r. - płatność od 01.09 do 07.09     

Październik 2018r. - płatność od 20.09 do 27.09
    
Listopad     2018r. - płatność od 22.10 do 29.10 
  
Grudzień    2018r. - płatność od 21.11 do 28.11   
 
Styczeń      2019r. - płatność od 02.01 do 08.01    
 
Luty           2019r. - płatność od 22.01 do 29.01    
 
Marzec       2019r. - płatność od 20.02 do 27.02    
 
Kwiecień     2019r. - płatność od 21.03 do 28.03    
 
Maj            2019r. - płatność od 22.04 do 29.04    
 
Czerwiec     2019r. -  płatność od 22.05 do 29.05  

6. Wysokość opłaty za obiady jest wywieszana na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępna na stronie internetowej szkoły.                                                       

7. Nieobecność planowaną np. wycieczka, wyjazd należy zgłaszać z 3-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą należy zgłaszać na bieżąco do godziny 9:00 u intendenta.

8. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie list obiadowych w godz. 12.00 – 14.30.           

9. W trakcie przerwy od godz. 12.20 - 12.40 posiłki spożywają uczniowie klas 1-5 szkoły podstawowej, natomiast od godz. 13.25 - 13.40 uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Wyjątek stanowią uczniowie wychodzący wcześniej na treningi lub z nich wracający, po uprzednim zgłoszeniu przez trenera.

10. Za ład i porządek w czasie posiłków odpowiadają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele dyżurujący.                                                                               

11. Do stołówki nie wolno wchodzić w wierzchnich okryciach.                                 

12. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków oraz do utrzymania porządku i odnoszenia po sobie naczyń.               

13. Zabrania się rodzicom wchodzenia do stołówki  szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PARTNERZY

2019  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy