image1 image2 image3

Opieka stomatologiczna

Dyrektor Zespołu Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego podpisał porozumienie z 10. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką - Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy w sprawie objęcia opieką stomatologiczną uczniów szkoły do 18 roku życia.

Celem porozumienia jest poprawa warunków wczesnego wykrywania i leczenia próchnicy u dzieci i młodzieży.

Załączniki:

1. Porozumienie w sprawie opieki stomatologicznej

2. Aneks do porozumienia

3. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

4. Wykaz świadczeń ortodoncji

5. Godziny przyjmowania uczniów

Klub eksperta

Szanowni rodzice, szkolny zespół ds. współpracy z rodzicami zachęca do zgłaszania się rodziców, którzy chcieliby podzielić się z uczniami naszej szkoły swoimi doświadczeniami związanymi z wykonywaniem ciekawego zawodu lub hobby. Zgłoszenia należy kierować do wychowawcy klasy. Zapraszamy do współpracy.

   

PARTNERZY

2019  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy