image1 image2 image3

Obiady - informacja

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują zapisy na obiady.

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiadów w szkole mogą złożyć deklarację w formie elektronicznej dostępną w e-dzienniku.
Listy obiadowe będą sporządzane na podstawie prawidłowo wypełnionych ankiet w nieprzekraczalnym terminie do 03.09.2020r. do godziny 9:00 oraz na podstawie dokonanych wpłat w wyznaczonych terminach.

więcej informacji o obiadach >>

   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy