image1 image2 image3

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Informuję, że wniosek Miasta Bydgoszczy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych, został rozpatrzony pozytywnie. Szkoła uzyskała wsparcie finansowe na zakup:

- książek będących nowościami wydawniczymi;
- nowych egzemplarzy lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
- audiobooków;
- książek obrazkowych;
- książek z powiększoną czcionką;
- książek uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Proszę o zgłoszenie propozycji tytułów książek do zakupu za pomocą przygotowanego kwestionariusza. Link do ankiety znajdziecie Państwo poniżej. Zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, z uwzględnieniem stanu księgozbioru biblioteki. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. Zgodnie z warunkami programu, lista zakupów zostanie również przedstawiona do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

Dziękuję za pomoc i wypełnienie ankiety:

wypełnij ankietę >>

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy