image1 image2 image3

30 kwietnia Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

Na całym świecie „Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci” obchodzony jest po raz 13, a w Polsce po raz 11 i po raz trzeci pod rządami ustawy, która wprost zakazuje stosowania kar cielesnych w stosunku do najmłodszych.

 

My dorośli powinniśmy każdego dnia sprzeciwiać się biciu i krzywdzeniu dzieci. Niestety aktualna, związana z epidemią, sytuacja izolacji, towarzysząca jej niepewność, brak poczucia kontroli, atmosfera napięcia i zagrożenia to impulsy często eskalujące agresję.

W odpowiedzi na ten stan, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną “Za drzwiami”

https://fdds.pl/kwarantanna-nie-izoluje-od-przemocy-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami/

Zadbaj, by dziecięcy świat był wolny od przemocy, reaguj na przemoc wobec dzieci, masz takie prawo.

                                                                                                     Paulina Gehrke

   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy