image1 image2 image3

KONKURS NA NOTATKĘ RYSUNKOWĄ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zaprojektuj notatkę rysunkową tzw. SKETCHNOTING. Tematem notatki ma być dowolne zagadnienie z języka niemieckiego. Może to być podsumowanie jednego tematu, jakiegoś zagadnienie gramatycznego lub całego działu zrealizowanego  na lekcji języka niemieckiego. 
 
 
- Pamiętaj o formie notatki wizualnej (przykłady dostępne w sieci).
- Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych.
- Termin realizacji do 9 marca 2020 r. 
- Praca powinna mieć format kartki A4.
                                       Wszystkie projekty przyjmuje nauczyciel języka niemieckiego. 
                                                                                                                            K. Zaporska
 
   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy