image1 image2 image3

"Czerwonokrzyska Gwiazdka"

    
Jest to ogólnopolska akcja pomocy świątecznej Polskiego Czerwonego Krzyża, która kierowana jest do osób potrzebujących – najuboższych i do opuszczonych, jak również do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci; także do osób bezrobotnych, bezdomnych i chorych.
Wsparcie przekazywane jest również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.
Pomocą Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” jest najczęściej:
– Wydawanie paczek z żywnością, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
– Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
– Wizyty u osób chorych, samotnych i starszych.
– Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.
Aby to było możliwe – wolontariusze PCK organizują zbiórki pieniężne i żywnościowe. Wówczas, z pozyskanych darów i środków, przygotowywane są paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin.
W tym roku do akcji włączyli się również wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 15 im. T.Ciepły z OMS:
-Paweł Jodkowski (6d)
-Natasza Gawinecka (7e)
-Julia Stpiczyńska (7e)
-Wiktoria Grzegorzewska (7e)
-Dobrosława Kośmicka (7e)
-Lena Chyzińska (7e)
-Magdalena Wronkowska (8e).
 
                                        Wolontariuszom dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.
 
                                                                                                                           B. Szymański
 
   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy