image1 image2 image3

KONKURS PLASTYCZNY – JĘZYKI OBCE OKNEM NA ŚWIAT

Droga uczennico, drogi uczniu!
Wymyśl hasło i zaprojektuj plakat
zachęcający do nauki języków obcych.


Praca powinna:
- być samodzielna,
- estetyczna,
- w formacie A3,
- zawierać hasło promujące naukę języków obcych (w języku polskim lub obcym),
- technika dowolna.

Podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą pracę należy dostarczyć do swojego nauczyciela języka obcego najpóźniej do 20 września 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu – Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, 26 września.


Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego.

   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy