image1 image2 image3

Amnesty International dziękuje uczniom naszej szkoły

 W grudniu wielu uczniów zaangażowało się w akcję - Maraton Pisania Listów.

Napisaliśmy 64 listy do władz Republiki Południowej Afryki, 63 listy skierowaliśmy na Ukrainę, 45 listów wysłaliśmy do Maroka, 56 do Iranu, Wenezuela otrzymała od nas 38 pism, a władze Polski 11.  Cel wszędzie był ten sam – broniliśmy ludzi prześladowanych za działania na rzecz praw człowieka.

Na całym świecie napisano 308794 listy. Teraz czekamy na dobre informacje o naszych bohaterach.

                                                                                                          Anna Kiełpinska

 

   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy