image1 image2 image3

ZBIERAMY MAKULATURĘ CHRONIMY LASY!!!

Zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki makulatury.
Akcję wznawiamy od 1 października.
Zbiórka ma charakter konkursu.
Na zakończenie roku szkolnego nagrodzimy osoby, które dostarczyły największe ilości makulatury.
 
Zasady zbiórki makulatury: 

1. Makulatura jest odbierana w poniedziałki w godz.: 11:30 – 12:00 oraz w piątki w godz.: 9.45 – 10.30 w  pomieszczeniu znajdującym się pod schodami obok sali 16.

 2. Makulaturę dostarczamy w paczkach, mocno związanych sznurkiem lub oklejonych taśmą. Może być również w kartonach.

3. Na paczce lub kartonie czytelnie wpisujemy wagę makulatury.

4. Nauczyciel przyjmujący makulaturę zapisuje imię , nazwisko i klasę ucznia przekazującego makulaturę oraz jej ilość .

5. Pod koniec półrocza i pod koniec roku szkolnego wychowawcy klas otrzymują listę osób, które oddały makulaturę, uczniowie otrzymują punkty plusowe zgodnie z zapisem w statucie.

                                                                                                             Gabriela Kurowska

   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy