image1 image2 image3

Pamięć o tych, którzy odeszli...

W przededniu Dnia Wszystkich Świętych uczniowie klasy 3c udali się pod pomnik poświęcony ofiarom powstania warszawskiego, aby chwilą ciszy oddać hołd tym, którzy zginęli za ojczyznę w czasie II wojny światowej. Dzieci zapaliły znicze, posłuchały krótkiej opowieści na temat powstania. Warto pokazywać młodym pokoleniom takie miejsca, aby miały one świadomość swojej tożsamości narodowej, aby znały polską historię, bo jak powiedział marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Joanna Janczar-Janik

   

PARTNERZY

2019  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy