image1 image2 image3

Certyfikat EKO-ŚWIAT dla naszej szkoły

Centrum Rozwoju Omega przyznało naszej szkole
za aktywny udział w programie ekologicznym
Certyfikat "EKO - ŚWIAT"

 

W projekcie możemy  realizować  edukacyjną ścieżkę ekologiczną w ramach zajęć klas I -VI. Otrzymaliśmy pakiet płyt dydaktycznych tematycznie związanych z problemami ekologii i zagrożeń środowiska naturalnego.Materiały   dydaktyczno-edukacyjne w postaci płyt CD uatrakcyjniają naszym uczniom zajęcia i uświadamiają młodemu człowiekowi, jak ważne jest środowisko naturalne, w którym żyjemy.

 --

   

PARTNERZY

2019  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy