image1 image2 image3

‘’STROFY DLA MAMY’’ - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Celem konkursu było przedstawienie w sposób poetycki piękna, dobroci, bezinteresowności, bezgranicznej miłości najważniejszej osoby w życiu – MATKI, a także popularyzacja poezji, rozwijanie wrażliwości poetyckiej, łowienie talentów oraz doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie nadesłali kilkadziesiąt utworów poetyckich. Jury spośród otrzymanych prac postanowiło wyróżnić  wiersze autorstwa:

Czytaj więcej: ‘’STROFY DLA MAMY’’ - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

KANGUR MATEMATYCZNY-INFORMACJA

Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem:

Instrukcja dla uczestnika konkursu (plik PDF) 

 

Egzamin ósmoklasisty

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały podane nowe terminy egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj więcej: Egzamin ósmoklasisty

   

PARTNERZY

2020  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy